NOMMENSEN

362

Song by: Tongam Sirait

Tingki parroni omputa si nommensen

Nasian luat jerman sian tano eropa

Mamboan jamita pararathon barita

Barita las niroha

Poda ni omputa tuhita bangso Batak

Asa unang gabe muba hitaon

Taulahon adat toba, tapodahon dalihan natolu

Sahat hu siminitta muse

Podani ompui tuhita ganup

Asa unang lupabe martangiang

Podani ompui tu hita ganup

Tapaturema tongtong

Parrohaonta be

Martonado ibana di Siatas Barita

Mardongan tangiang nang pe di Pearaja

Pasombuma ahu Tuhan dohot bangso on

Sahat hu nalaho mate ahu

Siboan tua do omputa si Nommensen

Dipodahon tuhitabe haulion

Siboan dame do omputa si Nommensen

Tapaturema tongtong

Parrohaonta be

Siboan dame do ompunta si Nommensen,

dipodahon tu hita haulion.

Siboan dame do ompunta si Nommensen,

tapaturema tongtong parrohaonta i

Komen Facebook