TAPANULI PETA KEMISKINAN

320

Tapanuli i dainang ..

tarpaima do ..dainang

diharoroni..dainang

sada gubernurr…

bohal nauli ..dainang

tano nabidang ..dainang

nunga tung godang ..dainang

naung marisuang…

Reff.

Ooo..hamu amang

pangulu ni bangsooo..

bege ma amang pangidoanon

mulak majoho…bereng hutamon

ulini..tapanuli..

molo saut Tapanuli …

Provinsi Tapanuli …

mauliate maaa…

Komen Facebook